Информационен бюлетин

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕ ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ НОВАТА УСЛУГА, КОЯТО КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ „НИЛ КОНСУЛТ“ ЕООД ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СВОИТЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ.

ТЯ СЕ СЪСТОИ В ИЗДАВАНЕ НА ЕДНОМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН С ИТФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РАЗЛИЧНИ ЕВРОПЕЙСКИ И ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ!

БЮЛЕТИНЪТ ЩЕ ИЗЛИЗА ДО 10-ТО СЧИЛО НА ВСЕКИ МЕСЕЦ!

Абонирайте се

за нашият Бюлетин