Помощ в размер на 50 000 лева имат възможност да получат малки предприятия с оборот над 500 000 лева.

УО на ОПИК ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

❗Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

❗Помощта е в размер на 50 000 лева.

❓Кой може да се възползва от нея:

➡️Малки предприятия (средносписъчен брой на персонала между 10 и 50 души, годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.)

➡️Да са реализирали оборот над 500 000 лева без ДДС за 2019 година

➡️Да имат две приключени финансови години – 2019 и 2018

➡️Да са отчели спад от минимум 20% (средноаритметично) за три произволно избрани месеца в периода 01.02.2020-31.01.2021 спрямо същите три месеца през периода 01.01.2019 – 31.01.2020

❗Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.

❗Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г.

✅За повече информация и анализ на допустимостта се свържете с нас на e-mail: office@nlconsultbg.com или телефон 0884 884 575

Абонирайте се

за нашият Бюлетин