Подкрепа на МСП за внедряване на енергийно ефективно оборудване

До края на месец март 2022г., се очаква да стартира процедура за Енергийно ефективни технологии в МСП.

📍 Планува се средствата да бъдат използвани за възстановяване на инвестиционната дейност на предприятията, сериозно възпрепятствана от ограничителните мерки във връзка с COVID-19, и затруднена при справянето с прехода към зелена икономика!

📍 Целта на подкрепата е да се увеличат инвестициите на МСП в енергийно ефективни технологии, съответно приносът на компаниите в България за постигане на общата цел за икономии на енергия за периода 2021—2030 г., залегнала в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България.

📍Подготвяната мярка цели да се увеличат инвестициите на МСП в енергийно ефективни технологии – закупуване на енергийно ефективни материали, оборудване и др.

🆗Могат да кандидатстват – малки и средни предприятия)

‼️Очакван бюджет на процедурата: 136 226 120 лева.

За повече информация: +359 884 884 575

Абонирайте се

за нашият Бюлетин