Категория План за възстановяване и устойчивост

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

  Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще финансира изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БВГ) и фотоволтаични системи до 10 kW…

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Допустими кандидати…

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Мярката е насочена към повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Кой може да кандидатства?• Микро, малки и средни предприятия• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019• Да…

Абонирайте се

за нашият Бюлетин