Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният бюджет от 14,7 млрд. евро ще предостави възможности на повече от 4 млн. европейци да учат, да се обучават и да получат опит в чужбина.

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политики“

Абонирайте се

за нашият Бюлетин