НиЛ Консулт ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 17.09.2020г., НиЛ Консулт ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с цел “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидимичния взрив от COVID-19.

Проектът е на стойност 3000.00 лева, от които 2550, 00 лева европейско и 450,00 лева национално съфинансиране. Периодът не изпълнение на проекта е от 17.09.2020 до 17.12.2020г.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие

Проект BG16RFOP002-2.073-14640-C01 “Преодоляване на недостига на средсва и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидимичния взрив от COVID-19”, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от ОПИК 2014 – 2020

AUTO BILD България / Европейски фонд за регионално развитие

Абонирайте се

за нашият Бюлетин