Нисколихвени кредити за изграждане на соларни централи

Българска банка за развитие финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене.

За кого е продуктът?

➡️За микро, малки и средни предприятия

Какъв е размерът на финансиране?

➡️ До 95% от стойността на соларните централи, чрез които фирмите да намалят сериозно енергийните си разходи.

Ползи от кредитирането:

✅Нисък лихвен процент

✅Срок до 15 години

✅Минимално самоучастие

Специфични изисквания:

1. Собствена земя, чиято категоризация да позволява да бъде използвана за построяване на фотоволтаична централа (както и да е налице положително становище за изграждане на такова съоръжение).

2. Предварителен договор за присъединяване на фотоволтаичната централа към съответното ЕРП или договор за изкупуване на електроенергия от частно дружество.

3. Оферта от доставчик на компонентите с 10-годишна гаранция.

4. Готов проект за изграждане на фотоволтаичната централа.

5. Оферта от изпълнител по изграждане на фотоволтаичната централа / предварителен договор за поддръжка на изгражданото съоръжение.6. Прогнозен паричен поток за срока на търсеното финансиране.

За повече информация се свържете с нас на телофон +359 884 884 575 или email: office@nlconsultbg.com

Абонирайте се

за нашият Бюлетин