Категория Uncategorized

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

  Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще финансира изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БВГ) и фотоволтаични системи до 10 kW…

Предстоящи процедури по Плана за възстановяване и устойчивост

  Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП Основна цел на процедуратаОсигуряване на подкрепа за първо ниво „Компютъризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на компаниите от всички сектори на икономиката. Предвижда се това да бъде постигнато чрез…

Фирмите от туристическия сектор ще могат да се възползват от нова безвъзмездна финансова помощ

До 31.12.2021 ще бъде пусната процедура в подкрепа на българския туристически бизнес, който беше най-силно засегнат от избухването на пандемията от COVID 19. Условия за получаване на помощта: Фирмата да извършва своята дейност в някои от следните кодове по КИД…

Информационен бюлетин

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕ ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ НОВАТА УСЛУГА, КОЯТО КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ „НИЛ КОНСУЛТ“ ЕООД ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СВОИТЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ. ТЯ СЕ СЪСТОИ В ИЗДАВАНЕ НА ЕДНОМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН С ИТФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ…

Процедура „Детски кътове“

ПРОГРАМА: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от…

Процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ПРОГРАМА: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ ОЧАКВАН ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ: Октомври – Декември 2020 г. – по официални данни от сайта на ОПИК. БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 40 000…

Процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

ПРОГРАМА: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ ОЧАКВАН ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ: Октомври – Декември 2020 г. – по официални данни от сайта на ОПИК. Бюджет на процецурата:40 000 000…

Абонирайте се

за нашият Бюлетин