Notice: Undefined variable: attachment in /home/nlconsult/public_html/wp-content/plugins/brizy/editor/asset/svg-asset-processor.php on line 92

НОВИНИ

Процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ 

Процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Процедура „Детски кътове“ 

Информационен бюлетин 

НПО Подкрепа! Обявен е втори прием за стратегически проекти по Фонд Активни граждани 

НиЛ Консулт ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

НиЛ Консулт стана член на BNI България 

Помощ в размер на 50 000 лева имат възможност да получат малки предприятия с оборот над 500 000 лева. 

„Подкрепа за стартиращи предприятия“ – от 5 000 до 80 000 евро 

BG06RDNP001-4.015 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Възможност за участие на български малки и средни предприятия в Международно изложение за собствени марки „World of Private Label“ в гр. Амстердам, Нидерландия. 

Фирмите от туристическия сектор ще могат да се възползват от нова безвъзмездна финансова помощ 

Стартира процедура за подпомагане на млади земеделски стопани 

Очаква се стартиране на подмярка 6.4.1 Подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Предстоящи процедури по Плана за възстановяване и устойчивост 

На 10.12.2021 стартира програма за подпомагане на автобусти превозвачи 

Нисколихвени кредити за изграждане на соларни централи 

Подкрепа на МСП за внедряване на енергийно ефективно оборудване 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

Предстои отваряне на прием за развитие на производство, услуги и занаяти в селските райони през есента на 2022 

Приоритетни сектори за програмен период 2021 – 2027 

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 

Целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 

Внедряване на информационно – комуникационни технологии в предприятията 

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията 

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ 

ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТE СТОПАНСТВА 

Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите 

Абонирайте се

за нашият Бюлетин