Етикет помощ

Процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ПРОГРАМА: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ ОЧАКВАН ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ: Октомври – Декември 2020 г. – по официални данни от сайта на ОПИК. БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 40 000…

Процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

ПРОГРАМА: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ ОЧАКВАН ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ: Октомври – Декември 2020 г. – по официални данни от сайта на ОПИК. Бюджет на процецурата:40 000 000…

Абонирайте се

за нашият Бюлетин